Thegioisi Đồng Hành Cùng TECHFEST 2020

Thegioisi là một trong những đơn vị đồng hành cùng TECHFEST Đông Nam Bộ 2020, sự kiện lớn nhất vùng Đông Nam Bộ nằm trong hoạt động Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.Hồ Chí Minh (WHISE), đồng thời là “phát súng mở màn” cho TECHFEST Vietnam 2020.
Xem thêm